Mest leste artikler siste 30 dager:
Kalkulator for målestokkRegn ut effektiv temperaturKonverter grader til UTM-koordinaterLage bålImpregnering av sko med voks og fett


Friluftslover i Sverige

Lagt inn av Erin Sandberg 21. august 2010. Revidert 17. april 2015.

Selv om man kanskje er langt borte fra sivilisasjonen når man er på tur, er det en del lover man må forholde seg til når man holder på med friluftsliv. Her har jeg samlet svenske lover som berører tradisjonelt friluftsliv.

Bålforbud

I Sverige har man ikke et generelt bålforbud under deler av året som det er i Norge (se egen artikkel om friluftslover i Norge). Under perioder av året kan kommuner, länsstyrelser (tilsvarer fylkesmennene i Norge) og brannvesenet innføre bålforbud i eget län/kommune. Informasjon om dette finner man på kommunens/länsstyrelsens hjemmeside. SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) lager prognoser for spredning- og antenningsrisiko, som iblant også nevnes i værmeldingen. Dette betyr ikke nødvendigvis at det er bålforbud, men er en opplysning om risikoen. Om det ikke er bålforbud der du befinner deg, bruk sunn fornuft. Om det er bålforbud er det noe du absolutt bør følge. Det er pinlig og dyrt nok ved et uhell å brenne ned noen hundre mål skog når det ikke er bålforbud. Om du gjør det fordi du har laget et bål når det er bålforbud blir situasjonen enda verre.

Leirbål

Selv om det er bålforbud kan man oftest lage bål i tilrettelagte bålplasser eller i griller som ikke har kontakt med bakken. Det innebærer at engangsgriller er forbudt om du ikke har dem på et brannsikkert underlag. Om brannrisikoen er veldig høy kan det bli totalt bålforbud. Det innebærer at man ikke engang får bruke griller i skog og i parker. På egen tomt får man fortsatt bruke grill.

Båndtvang

Under tiden 1. mars til 20. august skal hunder holdes under tilsyn slik at de hindres fra å løpe løs i områder der det fins vilt. Dette kalles ofte båndtvang, selv om det ikke er en absolutt båndtvang, siden det er et fåtall hunder som er veldresserte nok til å kunne gå løs under full kontroll. Under den delen av året når det ikke er båndtvang skal hunder holdes under tilsyn slik at de ikke følger vilt. Det er unntak fra dette når man holder på med jakt. I naturreservater og nasjonalparker er det oftest total båndtvang, eller til og med forbudt å ha med hund. Blant annet er det bare tillatt å ha med hund inn i Sarek i perioden 1. januar til 30. april. Unntak gjelder for samer med tillatelse. Jeg har ikke funnet noe om blindehunder, men jeg antar at de får følge med om de enten jobber eller trener. De fleste forbud mot hunder gjelder ikke for blindehunder. For informasjon om naturreservater og nasjonalparker kan man se på länsstyrelsens hjemmesider henholdsvis Naturvårdsverkets hjemmeside. I tillegg til å bestemme at det skal være båndtvang i naturreservater kan länsstyrelsen også innføre båndtvang andre steder under deler av året.

Båndtvang

Når båndtvangen opphører kan man la hunden være løs på visse betingelser

I tillegg til båndtvangen som råder i naturen for å ta hensyn til dyr, fins det andre typer båndtvang som skal gjøre at hunden ikke forstyrrer mennesker. For eksempel er det båndtvang hele året i Stockholm. I en del kommuner er det båndtvang i parker og på badestrender. Men nå har jeg kommet utenfor temaet friluftsliv.

Allemannsretten

I Sverige gir allemannsretten oss muligheter til friluftsliv som få andre land har. Allemannsretten er et kompromiss mellom friluftsliv og grunneier som gir både rettigheter og plikter for den som ferdes i naturen. Allemannsretten tillater at man ferdes fritt i naturen, men ikke på åkermark (og andre marker der man kan volde skade) eller på noens tomt. Det fins ingen avstandsgrense fra et hus som regnes som tomt, men man må bruke sunn fornuft. På åkre kan man ferdes når bakken er fryst eller snødekt. Det er viktig å huske at kommersiell virksomhet ikke omfattes av allemannsretten på samme måte som når man er ute i skogen med noen venner. For bedrifter opphører allemannsretten om man volder skade, og man må dermed søke om tillatelse fra grunneieren for å få bruke området.

Du får telte i naturen, men ikke på tomt eller åkermark. Om man er mange skal man spørre grunneieren om tillatelse først. På golfbaner (her begynner jeg å komme utenfor friluftsliv igjen, selv om en og annen golfer mener at de holder på med friluftsliv) får man ikke ferdes fritt under golfsesongen. På vinteren er det fritt fram å gå på ski bortsett fra på greener. Det gjør golfbaner til bra treningsområder for å forberede seg til årets reise til fjellene om man bor i snøfattige deler av Sverige, siden det oftest ligger mer snø på golfbaner enn i skogen.

Man kan plukke bær og sopp ute i naturen uten tillatelse fra grunneier. Derimot får man ikke ta greiner fra levende trær eller trær som nylig har falt. Trær får man ikke skade, men man kan plukke planter (urter) så lenge man ikke skader røtter eller de er fredet. Dette medfører at om du skal lage bål må du holde deg til døde grener eller ved fra bakken.

Unntak fra allemannsretten gjelder i nasjonalparker og naturreservater. Hva du får gjøre varierer fra område til område.


Til toppen av siden

Kommentarer

Hva syns du om Friluftslover i Sverige? Send meg en kommentar!

Kommentaren blir sendt til meg via mail og blir ikke lagt ut på nettsiden.

Kommentar *

E-post

Artikkel/tema

Kontrollspørsmål *
Hva er hovedstaden i Norge?
(små bokstaver)

* Obligatorisk felt
Skjul kommentarfelt


eller publiser en kommentar her:Du er kanskje også interessert i disse artiklene:

Friluftslover i Norge
Mat på tur
Lage bål
Snøhule og snøgrop
Tørke frukt og grønnsaker


Annonsere her?