Mest leste artikler siste 30 dager:
Kalkulator for målestokkRegn ut effektiv temperaturKonverter grader til UTM-koordinaterLage bålImpregnering av sko med voks og fett


Friluftslover i Norge

Lagt inn av Erin Sandberg 20. mai 2010. Revidert 29. november 2010.

I denne artikkelen har jeg samlet en del lover og regler som er relevante for folk som driver med friluftsliv i Norge (les egen artikkel om friluftslover i Sverige). Dette er ingen utfyllende oversikt over lover og regler om friluftsliv, men et utvalg av de mest relevante for de som er på teltturer, som bålforbud, ferdsel og når og hvor man må ha hunden i bånd. Lovene er hentet fra Lov om friluftslivet og Lov om hundehold (hundeloven) på Lovdata.no, og Norsk brannvernforening.

Bålforbud

Fra og med 15. april til og med 15. september er det bålforbud i skogmark i Norge. Dette betyr at man likevel har lov til å lage bål på snaufjellet. I enkelte kommuner kan det finnes godkjente bålplasser som også kan brukes i bålforbudsperioden (noen steder står det på plakater ved disse bålplassene at man skal sende SMS til brannvesenet om man lager bål der i bålforbudsperioden). Brannvesenet eller kommuenen kan gi deg svar på om og eventuelt hvor slike finnes. Kommunen kan også fastsette andre lokale bestemmelser.

Ferdsel og telting

Teltplass ved Trondheimsfjorden

Det er lov å ferdes til fots i utmark hele året. Med sykkel kan man ferdes fritt i utmark på fjellet, og på stier og veier. Med utmark menes alt som ikke er gårdsplass, hustomt, beitemark, dyrket mark, skogplantefelt og lignende. Det er ikke tillatt å telte mer enn to døgn på samme plass uten eierens samtykke i utmark. I innmark kan man bare telte med eiers samtykke. Er man på høyfjellet eller langt fra bebyggelse kan man likevel oppholde seg der mer enn to døgn uten samtykke. Man får ikke telte nærmere enn 150 meter fra hus eller hytte, eller slik at det er til sjenanse. Tillatelse til å telte forutsetter uansett at man ikke påfører omgivelsene nevneverdig skade. Egne lover kan gjelde i den enkelte kommune.

Det er også lov til å ferdes på innmark så lenge bakken er fryst eller snølagt, fra og med 15. oktober til og med 30. april, men ikke på hustomter, gårdsplasser og lignende.

Hund

Alle hunder skal være i bånd eller inngjerdet fra og med 1. april til og med 20. august. Denne loven gjelder først og fremst for å verne vilt og husdyr, som blant annet fugler og deres reir, rein, sau og storfe. Det er altså spesielt viktig å overholde båndtvangen når man er på tur i fjellet eller skogen der noen fugler legger reir på bakken og sauen beiter fritt. I tillegg kan den enkelte kommune ha lokale bestemmelser, for eksempel i snørike vintre for å beskytte rådyr og annet vilt, eller i særlig sårbare områder.

I områder med sau og andre husdyr på beite må man være ekstra forsiktig, og hunder som angriper husdyr risikerer å bli skadet og i verste fall miste livet:

"Når en hund jager eller angriper tamrein eller husdyr som beiter lovlig, eller når hunden uprovosert angriper en annen hund, kan det utsatte dyrets eier, innehaver eller den som passer dyret, gjøre det inngrep mot hunden som fremstår som nødvendig for å avverge skade, så sant inngrepet ikke går lenger enn nødvendig og ikke utover det forsvarlige." (Hundeloven kap. 5, § 14b)


Til toppen av siden

Kommentarer

Hva syns du om Friluftslover i Norge? Send meg en kommentar!

Kommentaren blir sendt til meg via mail og blir ikke lagt ut på nettsiden.

Kommentar *

E-post

Artikkel/tema

Kontrollspørsmål *
Hva er hovedstaden i Norge?
(små bokstaver)

* Obligatorisk felt
Skjul kommentarfelt


eller publiser en kommentar her:Du er kanskje også interessert i disse artiklene:

Friluftslover i Sverige
Mat på tur
Lage bål
Snøhule og snøgrop
Tørke frukt og grønnsaker


Annonsere her?