Mest leste artikler siste 30 dager:
ViltkameraTest av fotoryggsekk: F-stop SukhaFuglefotografering1 Oversikt over makroutstyrBildebehandling steg for steg


Åndsverkloven

Lagt inn av Erin Sandberg 29. oktober 2011.

I henhold til åndsverkloven er all tekst og bilder automatisk beskyttet av opphavsrett. Dette betyr at man i henhold til norsk lov ikke kan vise fram bilder eller tekster offentlig uten å få tillatelse fra den som har opphavsretten til bildet eller teksten. Åndsverkloven er en implementering av Bernkonvensjonen og de samme eller lignende lover gjelder i de fleste land.

Åndsverkloven slår blant annet fast at:

"§ 2. Opphavsretten gir innen de grenser som er angitt i denne lov, enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille varig eller midlertidig eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for almenheten, i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk.

Som fremstilling av eksemplar regnes også overføring til innretning som kan gjengi verket.

Verket gjøres tilgjengelig for allmennheten når

  1. eksemplar av verket frembys til salg, utleie eller utlån eller på annen måte spres til allmennheten,
  2. eksemplar av verket vises offentlig uten bruk av tekniske hjelpemidler, eller
  3. verket fremføres offentlig.

Som offentlig fremføring regnes også kringkasting eller annen overføring i tråd eller trådløst til allmennheten, herunder når verket stilles til rådighet på en slik måte at den enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til verket."

"§ 3. Opphavsmannen har krav på å bli navngitt slik som god skikk tilsier, så vel på eksemplar av åndsverket som når det gjøres tilgjengelig for almenheten."

Videre fastslås det i § 43a at enerett til å framstille eksemplarer av et åndsverk også gjelder spesifikt for fotografier og at § 2 gjelder både for fotografiske verk og fotografiske bilder. Altså må det ikke være spesielle kvaliteter ved et bilde som gjør det til et fotografisk verk for at det skal være beskyttet av opphavsrett.

Sitatene er hentet fra www.lovdata.no, der kan du også lese hele loven. Å bruke lovteksten over er i dette tilfellet lov i henhold til § 22, "Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger."

Dette betyr at selv om det ikke finnes et copyright-symbol på en nettside eller ved et bilde er åndsverket uansett automatisk beskyttet av åndsverkloven. Opphavsrett må ikke forveksles med personvern, som innebærer at man ikke kan offentliggjøre bilder av gjenkjennelige personer med mindre det er et bilde der situasjonen er viktigere enn personene og bildet ikke på noen måte er krenkende for de avbildede personene (se åndsverkloven § 45c). Det betyr at man for eksempel kan publisere et bilde fra et idrettsarrangement uten å måtte be om samtykke fra personene som er avbildet.

Om du ønsker å bruke bilder fra Friluftsnett kan du lese mer om priser i Bildepriser.

Til toppen av siden

Kommentarer

Hva syns du om Åndsverkloven? Send meg en kommentar!

Kommentaren blir sendt til meg via mail og blir ikke lagt ut på nettsiden.

Kommentar *

E-post

Artikkel/tema

Kontrollspørsmål *
Hva er hovedstaden i Norge?
(små bokstaver)

* Obligatorisk felt
Skjul kommentarfelt


eller publiser en kommentar her:

Du er kanskje også interessert i disse artiklene:

Fuglefotografering
Lukkertid 2: Håndholdt kamera
Lukkertid 1: Om å velge lukkertid
Lukkertid 3: Landskapsbilder med stativ
Fotobedrift 1: Starte en fotobedrift


Annonsere her?