Hvor mye kan du om friluftsliv?

1.
2. Hvilke drivstoff er best å bruke på vinteren?
3. I hvilken sammenheng brukes EU-standarden EN-13537 i forbindelse med friluftsliv?
4. I hvilken sammenheng brukes ordet fillpower?
5.
6. I hvilken sammenheng bruker man NNN standard?
7. Hvem fikk først en nasjonalpark, Norge eller Sverige?
8. Hvilken nasjonalpark ble ikke opprettet i Sverige i 1909?
9. Hva står LED for?
10. I hvilket produkt finner man ofte DEET?
Annonse