Hvor mye kan du om friluftsliv?

1.

2.

Hvilke drivstoff er best å bruke på vinteren?

3.

I hvilken sammenheng brukes EU-standarden EN-13537 i forbindelse med friluftsliv?

4.

I hvilken sammenheng brukes ordet fillpower?

5.

6.

I hvilken sammenheng bruker man NNN standard?

7.

Hvem fikk først en nasjonalpark, Norge eller Sverige?

8.

Hvilken nasjonalpark ble ikke opprettet i Sverige i 1909?

9.

Hva står LED for?

10.

I hvilket produkt finner man ofte DEET?

Annonse