Hopp til innholdet

Finn posisjonen din i kartet med krysspeiling

Sist oppdatert 30. januar 2022

Bruk krysspeiling for å finne posisjonen din i kartet ved bruk av kompass og synlige landemerker. Det er god kunnskap å ha med seg om GPSen er igjen hjemme eller har gått tom for batteri.

For å krysspeile er man avhengig av å se minst to landemerker som man finner igjen på kartet. Jo flere punkter man bruker, jo mer nøyaktig blir peilingen. Bruker man to punkter burde det være ca 90° mellom kompasskursene til punktene. Det vil si at linjene fra landepunktene til der du står bør stå vinkelrett på hverandre og sammen med linjen mellom de to landepunktene dannes det en rettvinklet trekant. Bruker man tre punkter burde det være ca 120° mellom dem for at man skal få en mest mulig nøyaktig posisjon. Det vil si at punktene bør fordeles jevnt i himmelretningene. Å krysspeile krever litt trening, så man burde trene på det i fint vær når man har tydelige landemerker og vet hvor man befinner seg.

Slik krysspeiler du

For å forstå dette avsnittet må du vite hva de ulike delene av kompasset heter, noe som er beskrevet i mer detalj i Ta ut kompasskurs.

  1. Pek kompasset mot det ene landemerket i terrenget, med retningspilen (den store pilen utenfor kompasshuset) mot merket.
  2. Vri kompasshuset til kompassnålen ligger over nordpilen i bunnen av kompasshuset og den røde delen av nålen peker i samme retning som pilen. Du har nå tatt ut en kompasskurs til landemerket.
  3. Finn fram kartet og legg kompasset på kartet slik at linjene og nordpilen i bunnen av huset peker mot nord i kartet, altså at linjene er parallelle med linjene som går fra sør til nord i kartet.
  4. Finn fram til landemerket på kartet og legg siden av kompasset inntil landemerket slik at retningspilen peker mot landemerket. Lag en linje med for eksempel en blyant langs kanten av kompasset som starter ved landemerket og fortsetter langs kanten av kompasset.
  5. Gjenta prosedyren for de(t) andre landemerket/-ene som du ser i terrenget.
Bruk tydelige landemerker som du finner igjen på kartet når du skal krysspeile, for eksempel et karakteristisk fjell, en elv eller innsjø.

Nå burde linjene du har tegnet på kartet krysse hverandre og der de krysser er omtrent der du befinner deg. Om linjene ikke krysser hverandre må du kanskje forlenge dem til de gjør det. Krysspeilingen vil ikke bli 100 % nøyaktig, derfor kan man godt bruke flere landemerker for å få større nøyaktighet. Om man bruker tre landemerker vil antakelig linjene krysse hverandre slik at de danner et triangel. Mest sannsynlig befinner man seg da midt i triangelet.

Legg inn en kommentar