Noen ganger holder det ikke å følge med på kartet for å komme fram til turmålet. Går man i uoversiktlig terreng, for eksempel ensformig skog eller åpen vidde med få holdepunkter, eller det er dårlig sikt må man i stedet bruke kompasset for å finne fram. Holder det på å bli dårlig sikt bør man ta ut en kompasskurs så raskt som mulig, siden man må vite hvor man er på kartet for å ta ut en kurs til turmålet. Les mer om generell orientering på tur i Orientering.

Annonse

Først en liten forklaring av kompasset. Det er vanligvis rektangulært med en stor pil, kalt marsjpilen eller retningspilen, på flaten og et rundt kammer, kalt kompasshuset. I kompasshuset er det en nordpil i bunnen av kammeret og en kompassnål som peker mot nord (den røde delen av nålen).

I dette eksempelet skal jeg ta ut en kurs for å komme meg fra Gruve 7 til Foxpasset (røde piler på bildet til venstre). Trykk på kartet for å forstørre bildet.

Slik gjør du for å ta ut en kompasskurs:

Legg kompasset over kartet fra det punktet du er ved til dit du skal, slik at retningspilen peker i ferdselsretningen og kanten av kompasset går gjennom punktene. Det er ikke nødvendig å orientere kartet mot nord. Å orientere kartet innebærer at man ved hjelp av kompasset plasserer kartet slik at det «stemmer med terrenget». Nord på kartet er plassert mot det virkelige nord, sør på kartet mot det virkelige sør, osv. Orienterer man kartet er det lettere å forstå sammenhengen mellom det man ser rundt seg og det som vises på kartet.

Vri kompasshuset til linjene i huset og nordpilen peker i samme retning som nordlinjene (meridianene) på kartet, med nordpilen i bunnen av huset mot nord i kartet. Om du har orientert kartet vil kompassnålen, som alltid peker mot nord, ligge i samme retning som nordpilen i bunnen av huset.

Hold kompasset vannrett og snu det rundt (eller snu degrundt for å stå mot retningen du skal gå) til kompassnålen dekker nordpilen i huset. Pass på at retningspilen peker fra deg for å finne kursen du skal gå. Når du har funnet retningen du skal gå velger du et holdepunkt i terrenget som du kan sikte på mens du går, slik at du slipper å følge med på kompasset hele tiden. Når du kommer til holdepunktet tar du ut et nytt holdepunkt. Fortsett slik til du kommer til målet og ta ut en ny kompasskurs iblant om du har noen holdepunkter å bruke.

Et kompass er ingen GPS, derfor vil ikke kompasset peke mot punktet du skal til uansett hvor du står. Med en kompasskurs får man bare en retning, og hvis man ikke holder seg på den samme rette linjen som man startet med å ta ut, vil ikke kompasskursen lenger peke mot målet. Derfor er det viktig å se seg ut holdepunkter underveis for å holde samme kurs. Om man ikke holder samme kurs må man ta ut en ny kompasskurs for å fortsette mot målet.

Annonse

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: