Hopp til innholdet

Hvordan ta ut kompasskurs

Ta ut en kompasskurs

Sist oppdatert 30. januar 2022

Noen ganger holder det ikke å følge med på kartet for å komme fram til turmålet, du må ta ut en kompasskurs for å finne riktig vei. Bruk kompasset for å finne fram når du går i uoversiktlig terreng, for eksempel ensformig skog eller åpen vidde med få holdepunkter, eller det er dårlig sikt. Holder det på å bli dårlig sikt bør man være føre var og ta ut en kompasskurs så raskt som mulig. Du er nemlig avhengig av å vite hvor du er på kartet for å ta ut en kompasskurs til turmålet. Les mer om generell orientering på tur i Orientering.

Først en liten forklaring av kompasset. Det er vanligvis rektangulært med en stor pil, kalt marsjpilen eller retningspilen, på flaten. Det runde kammeret kalles kompasshuset. I kompasshuset er det en nordpil i bunnen av kammeret og en kompassnål som peker mot nord (den røde delen av nålen).

Kart og kompass
Kompass med retningspil (peker ned mot høyre hjørne) og et rundt kompasshus med nordpil (peker oppover) og kompassnål (peker mot høyre)

I dette eksempelet skal jeg ta ut en kurs for å komme meg fra Gruve 7 til Foxpasset, markert med røde piler på bildet under.

Turen går fra Gruve 7 til Foxpasset

Slik tar du ut en kompasskurs

Finn retningen i kartet

Legg kompasset over kartet fra det punktet du er ved til dit du skal. Pass på at retningspilen peker i ferdselsretningen og at kanten av kompasset går gjennom punktene. Det er ikke nødvendig å orientere kartet mot nord. Å orientere kartet innebærer at man ved hjelp av kompasset plasserer kartet slik at det «stemmer med terrenget». Nord på kartet er plassert mot det virkelige nord, sør på kartet mot det virkelige sør, osv. Orienterer man kartet er det lettere å forstå sammenhengen mellom det man ser rundt seg og det som vises på kartet.

Legg kanten av kompasset langs turruten i kartet

Vri kompasshuset så det peker mot nord i kartet

Vri det runde kompasshuset til linjene i huset peker i samme retning som nordlinjene (meridianene) på kartet. Nordpilen i bunnen av kompasshuset skal peke mot nord i kartet. Om du har orientert kartet mot nord vil kompassnålen ligge i samme retning som nordpilen i bunnen av huset.

Vri kompasshuset så nordpilen peker mot nord i kartet

Orienter kompasset mot turmålet

Hold kompasset vannrett og snu det rundt (eller snu deg rundt for å stå mot retningen du skal gå) til kompassnålen dekker nordpilen i huset. Pass på at retningspilen peker fra deg for å finne kursen du skal gå. Når du har funnet retningen du skal gå velger du et holdepunkt i terrenget som du kan sikte på mens du går. Da slipper du å følge med på kompasset hele tiden. Når du kommer til holdepunktet tar du ut et nytt holdepunkt. Fortsett slik til du kommer til målet. Ta ut en ny kompasskurs iblant om du har noen nye holdepunkter å bruke. Da reduserer du sjansen for at unøyaktigheter i kompasskursen øker.

Orienter kompasset mot turmålet ved å få kompassnåla til å ligge over nordpilen i kompasshuset

Ta ut ny kompasskurs

Et kompass er ingen GPS, derfor vil ikke kompasset peke mot punktet du skal til uansett hvor du står. Med en kompasskurs får man bare en retning. Hvis man ikke holder seg på den samme rette linjen man startet med, vil ikke kompasskursen lenger peke mot målet. Derfor er det viktig å se seg ut holdepunkter underveis for å holde samme kurs. Om man ikke holder samme kurs må man ta ut en ny kompasskurs for å fortsette mot målet.

Misvisning er forskjellen i vinkel mellom den magnetiske nordpol og den faktiske nordpolen. Kompassnålen peker alltid mot den magnetiske nordpolen, mens kartet er orientert mot den faktiske nordpolen. I Øst-Finnmark kan misvisningen være på hele 15 grader. Det er derfor viktig å kompensere for dette når man tar ut kompasskurs. Les mer om misvisning hos Kartverket. Der kan du også beregne misvisningen for en bestemt posisjon.

Legg inn en kommentar