Anbefalte artikler
Starte med telttur på vinteren
En telttur på vinteren er mer krevende enn turer i barmarkssesongen. Brenneren fungerer kanskje ikke i kulda, faren for forfrysninger er større og det er ofte...
Read More
Lage snøhule og snøgrop
Å vite hvordan du lager en nødbivuakk kan redde deg når vinden gjør det vanskelig å sette opp teltet. Snøhule og snøgrop er ikke blant...
Read More
Lime feller
Limet som fester fellene på skiene blir før eller siden så dårlig at fellene løsner. Det begynner ofte nederst på skien, men får du fukt...
Read More