Anbefalte artikler
Smøre og vedlikeholde ski
Det å smøre ski kan gjøres både enkelt og mer krevende. Her finner du både en beskrivelse av det enkle og det mer tidkrevende. Det...
Read More
Lime feller
Limet som fester fellene på skiene blir før eller siden så dårlig at fellene løsner. Det begynner ofte nederst på skien, men får du fukt...
Read More
Lage snøhule og snøgrop
Å vite hvordan du lager en nødbivuakk kan redde deg når vinden gjør det vanskelig å sette opp teltet. Snøhule og snøgrop er ikke blant...
Read More