Hopp til innholdet

Friluftslover i Sverige

Sist oppdatert 10. september 2023

Her har jeg samlet svenske lover som berører tradisjonelt friluftsliv, som båndtvang, bålforbud og allemannsrett. Se egen artikkel om Friluftslover i Norge.

Bålforbud

I Sverige har man ikke et generelt bålforbud under deler av året slik som i Norge. Under perioder av året kan kommuner, länsstyrelser (tilsvarer fylkesmennene i Norge) og brannvesenet innføre bålforbud i eget län/kommune. Informasjon om dette finner man på kommunens/länsstyrelsens hjemmeside. SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) lager prognoser for spredning- og antenningsrisiko, som iblant også nevnes i værmeldingen. Dette betyr ikke nødvendigvis at det er bålforbud, men er en opplysning om risikoen. Om det ikke er bålforbud der du befinner deg, bruk sunn fornuft. Om det er bålforbud er det noe du absolutt bør følge. Det er pinlig og dyrt nok ved et uhell å brenne ned noen hundre mål skog når det ikke er bålforbud. Om du gjør det fordi du har laget et bål når det er bålforbud blir situasjonen enda verre.

Selv om det er bålforbud kan man oftest lage bål på tilrettelagte bålplasser eller i griller som ikke har kontakt med bakken. Engangsgriller er forbudt om du ikke har dem på et brannsikkert underlag. Om brannrisikoen er veldig høy kan det bli totalt bålforbud. Det innebærer at man ikke engang får bruke griller i skog og i parker. På egen tomt får man fortsatt bruke grill.

Det er godt å varme seg rundt bålet selv på sommerstid, men sjekk om det er lov å lage bål der du er på tur og vurder risikoen for spredning før du tenner fyrstikken. Her er bålplassen bygd opp med stein og det rikelig med slokkevann i nærheten.

Båndtvang

Mellom 1. mars og 20. august skal hunder holdes under tilsyn slik at de hindres fra å løpe løs i områder der det fins vilt. Dette kalles ofte båndtvang, selv om det ikke er en absolutt båndtvang. Likevel gjelder det de fleste hunder, siden bare et lite mindretall er veldresserte nok til å kunne gå løs under full kontroll. Når det ikke er båndtvang skal hunder holdes under tilsyn slik at de ikke følger vilt. Det er unntak fra dette når man holder på med jakt.

I naturreservater og nasjonalparker er det oftest total båndtvang, eller til og med forbudt å ha med hund. Blant annet er det bare tillatt å ha med hund inn i Sarek i perioden 1. januar til 30. april. Unntak gjelder for samer med tillatelse. Jeg har ikke funnet noe om blindehunder, men jeg antar at de får følge med om de enten jobber eller trener. De fleste forbud mot hunder gjelder ikke for blindehunder. For informasjon om naturreservater og nasjonalparker kan man se på länsstyrelsens hjemmesider henholdsvis Naturvårdsverkets hjemmeside. I tillegg til å bestemme at det skal være båndtvang i naturreservater kan länsstyrelsen også innføre båndtvang andre steder under deler av året.

I tillegg til båndtvangen som råder i naturen for å ta hensyn til dyr, fins det andre typer båndtvang som skal gjøre at hunden ikke forstyrrer mennesker. For eksempel er det båndtvang hele året i Stockholm. I en del kommuner er det båndtvang i parker og på badestrender. Men nå har jeg kommet utenfor temaet friluftsliv.

Hold hunden i bånd når det er båndtvang.

Allemannsretten

I Sverige, som i Norge, gir allemannsretten oss muligheter til friluftsliv som få andre land har. Allemannsretten er et kompromiss mellom friluftsliv og grunneiers interesser, som gir både rettigheter og plikter for den som ferdes i naturen. Allemannsretten tillater at man ferdes fritt i naturen, men ikke på åkermark og andre marker der man kan volde skade, heller ikke på noens tomt. Det fins ingen avstandsgrense fra et hus som regnes som tomt, man må bruke sunn fornuft. På åkermark kan man ferdes når bakken er fryst eller snødekt.

Det er viktig å huske at kommersiell virksomhet ikke omfattes av allemannsretten på samme måte. For bedrifter opphører allemannsretten om man volder skade, og man må søke om tillatelse fra grunneieren for å få bruke området.

Du får telte i naturen, men ikke på tomt eller åkermark. Om man er mange skal man spørre grunneieren om tillatelse først. På golfbaner (her begynner jeg å komme utenfor friluftsliv igjen, selv om en og annen golfer mener at de holder på med friluftsliv) får man ikke ferdes fritt under golfsesongen. På vinteren er det fritt fram å gå på ski bortsett fra på greener.

Man kan plukke bær og sopp ute i naturen uten tillatelse fra grunneier. Derimot får man ikke ta greiner fra levende trær eller trær som nylig har falt. Trær får man ikke skade, men man kan plukke planter (urter) så lenge man ikke skader røtter eller de er fredet. Dette medfører at om du skal lage bål må du holde deg til døde grener eller ved fra bakken.

Unntak fra allemannsretten gjelder i nasjonalparker og naturreservater. Hva du får gjøre varierer fra område til område.

Legg inn en kommentar