Hopp til innholdet

Sikkerhet

Vade på tur

Å vade kan være et av de mest risikofylte momentene på sommerfjellet. Gode forberedelser og vurderinger underveis minsker risikoen.

Snøhule

Lage snøhule og snøgrop

Å vite hvordan du lager en nødbivuakk kan redde deg når vinden gjør det vanskelig å sette opp teltet. Snøhule og snøgrop er ikke blant de raskeste nødbivuakkene å grave ut, men gir god plass og komfort.

Starte med telttur på vinteren

En telttur på vinteren er mer krevende enn turer i barmarkssesongen. Brenneren fungerer kanskje ikke i kulda, faren for forfrysninger er større og det er ofte sterkere vind som setter krav til både klær og telt. Vinterfriluftsliv stiller høyere krav til både utstyr og erfaring, men starter man i det små trenger ikke overgangen til vinterturene bli så stor.