Vi ferdes lite i skredutsatte områder og har sjelden med oss annet skredustyr enn spader. Om man vet man skal være i områder som kan være skredfarlige, for eksempel på topptur, burde man i tillegg til spade ha med søkestang og helst også skredsøker. Selv om vi sjelden er i skredutsatte områder nå, har vi begge kunnskap om snøskred. Staffan har bodd et år i Lofoten, mens jeg har bodd et halvår (januar til juni i 2009) på Svalbard, der jeg gikk et skredkurs og var en del på toppturer.

Annonse

Med mindre man blir tatt av et skred i eller i nærheten av en skibakke der det fins trent redningspersonell, er man helt avhengig av de man er på tur med for å bli reddet i tide om man blir tatt av et snøskred. Det er svært sjelden man overlever til redningspersonell rekker å komme fram. Selv om de er trent på å reagere raskt er det begrenset hvor raske de kan være når de må samle personene som skal ut, sette i gang et helikopter og fly til der skredet har gått. Er det dårlig vær i tillegg kan det være vanskelig for dem å finne stedet, eller det kan rett og slett være for farlig å fly. Gå derfor aldri i skredutsatte områder alene og sørg for at de du går sammen med har utstyret som trengs og vet hva de skal gjøre om det går et skred. Les mer om hvordan man skal unngå skred og hva man skal gjøre om det går skred i Unngå snøskred og Når det har gått et snøskred.

Skredsøker

Hva er en skredsøker?

En skredsøker, også kalt sender/mottaker, lavinesøker og tranceiver, brukes for å lokalisere andre personer med skredsøker. Man er avhengig av å være på tur med minst én annen som også har skredsøker for å bli funnet om man blir tatt av et snøskred, det er derfor liten vits i å kjøpe en dyr og bra skredsøker om man sjelden eller aldri er på tur med andre som også har skredsøker. Før man begynner å gå i det skredfarlige området, eller gjerne på starten av turen, plasserer alle i gruppen skredsøkeren rett utenfor det innerste kleslaget over magen eller brystet ved hjelp av remmene som følger med. Deretter slår alle sin skredsøker på “Send”. Om det går et snøskred og en eller flere i gruppen blir tatt av skredet, samler man gruppen og alle skrur sine søkere over på “Search”. Om personen(e) som er tatt av skredet er innen søkeradien til skredsøkeren, ofte 50 meter, noen ganger kortere avhengig av hvilken type skredsøker man har, vil man få ett eller flere signal. Skredsøkere bruker radiosignaler for å lokalisere andre skredsøkere, og de fungerer på tvers av merker og modeller. På en del skredsøkere er det mulig å få signal fra en skredsøker også utenfor den oppgitte rekkevidden. Slike skredsøkere bytter over til analogt signal utenfor rekkevidden. Det betyr at man kun får et lydsignal som indikator på hvor nærme man er, før man kommer innenfor rekkevidden og får et avstandsestimat og en retningspil. Å kun gå på analogt signal krever mye trening. Les mer om hvordan man bruker en skredsøker i Når det har gått et snøskred.

Funksjoner

De aller enkleste modellene har bare én antenne og dermed får man ikke noen retningsangivelse eller avstandsestimat. Disse modellene er gjerne mye billigere enn de mer avanserte med to eller tre antenner, men så er de også mye vanskeligere å bruke. Er man nybegynner burde man kjøpe en skredsøker med minst to antenner. Kjøper man en skredsøker med tre antenner blir retningsangivelsen enda mer nøyaktig. På mer avanserte skredsøkere er det mulig å sortere ut signaler fra flere personer slik at det blir lettere å finne én person blant flere signaler. Når man har lokalisert en person kan man “flagge av” den personen slik at skredsøkeren ignorerer signalet fra den man allerede har funnet. På noen av de mer avanserte modellene er det også mulig å stille inn skredsøkeren slik at den kjenner om man beveger seg eller ikke. Med denne funksjonen skal man kunne bestemme om en person som er begravet er levende eller ikke, ved at skredsøkeren kjenner om brystkassen beveger seg. Om man skal lete etter flere er tanken at man skal bruke informasjonen for å prioritere de personene som fortsatt er i live. Jeg er svært skeptisk til om dette fungerer uansett hvilken stilling man blir liggende i om man blir tatt av et skred og deaktiverte heller funksjonen på min skredsøker da jeg bodde på Svalbard, enn å risikere at de jeg var på tur med nedprioriterte meg. Før man kjøper en skredsøker burde man teste den i butikken med tykke votter. Om man noen gang får bruk for den kan noen få sekunder bety liv eller død og det er derfor veldig viktig å velge en som både er enkel å betjene og har knapper som er lette å trykke på, også om det er kaldt og man har flere lag votter på.

Pris

Da jeg bodde på Svalbard kjøpte jeg en Mammut Pulse Barryvox, som av mange regnes som den beste skredsøkeren på markedet i dag. Den er enkel i bruk, har god rekkevidde og tre antenner. De billigste skredsøkerne på markedet koster rundt 2 000 kr, men man burde gå ut med en tusenlapp mer om man skal ha en brukbar skredsøker. Mammut Pulse Barryvox koster 4 000-4 500 kr. Husk at du er avhengig av at de du går sammen med har bra skredsøkere og vet hvordan de skal bruke den for å kunne redde deg om du blir tatt av et snøskred.

Søkestang

En søkestang ser ut som en teltstang. Den består av flere kortere rør med en strikk eller et tau igjennom. Ved oppbevaring løsner man på strikken/tauet i den ene enden og bretter rørene sammen. Når man skal bruke den strammer man tauet og fester det i den ene enden slik at rørdelene smetter inn i hverandre og man får en lang stang på 2-3 meter. En søkestang brukes for å lokalisere personer under snøen. Uten en skredsøker kan det være svært vanskelig å finne en person som er begravet under et skred kun ved hjelp av en søkestang, men er skredområdet lite nok eller det fins tegn på hvor personen kan befinne seg (for eksempel en vott, stav eller ski), fins det håp om å finne personen i live. Har man skredsøker bruker man bare søkestangen når man har begrenset leteområdet til der signalet kommer fra, gjerne bare noen få meter i diameter. Nesten ingen personer har blitt funnet i live under to meter i et snøskred, derfor trenger man en søkestang som er 2,5-3 meter, slik at man slipper å bøye seg ned for å stikke den ned i snøen til to meter. En søkestang koster fra ca 600 kr og oppover.

Spade

Når man har lokalisert hvor personen som er tatt av skredet befinner seg er man avhengig av en solid spade for å grave personen ut. Ligger personen halvveis synlig, for eksempel om det stikker opp en arm eller et ben, skal det ikke så mye graving til for å få personen ut, men man er likevel ofte avhengig av en god spade siden snøen er så hardt pakket. Spaden burde være så solid av man kan grave i hardpakket snø uten at den bøyes eller knekker. Jo lenger håndtaket er, jo mer behagelig er det å grave, men samtidig økes vekten, og den blir vanskeligere å få med seg om håndtaket ikke er teleskopisk. De billigste spadene beregnet for friluftsliv koster ca 400 kr. Les mer om spader i artikkelen Spade til skiturer.

Reccobrikke

Reccobrikker fins sydd inn i mange skallplagg. Om det står Recco enten på plagget eller lappen som fulgte med plagget, er det sydd inn en Reccobrikke et sted i plagget. En Reccobrikke må ikke forveksles med skredsøkersystemet. Det er ikke mulig å finne en person som har en Reccobrikke på seg ved hjelp av en vanlig skredsøker. Utstyr for å lokalisere Reccobrikker er tungt (og dyrt) og egner seg derfor ikke til å ta med på tur. I Norge er det stort sett bare de største skianleggene og i noen områder også redningsmannskap (Troms og Ålesund, ifølge Wikipedia) som har utstyr for å lokalisere Reccobrikker. Dette er derfor ikke noe man burde prioritere når man kjøper skallplagg, med mindre man er mye i skianlegg der det fins utstyr for å lokalisere Reccobrikker.

Annonse

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: