Hopp til innholdet

Skredutstyr: skredsøker, søkestang og spade

Skredsøker Mammut Pulse Barryvox

Sist oppdatert 30. januar 2022

Skal du på topptur eller andre steder som kan være skredfarlige burde du ha med skredutstyr. Det betyr spade, søkestang og helst også skredsøker.

Blir du tatt av en snøskred er du helt avhengig av turkameratene for å bli reddet i tide. Det er svært sjelden man overlever til redningspersonell rekker å komme fram. De er trent på å reagere raskt, men de må samle personene som skal ut, sette i gang et helikopter og fly til der skredet har gått. Er det dårlig vær kan det være vanskelig for dem å finne stedet, eller det kan rett og slett være for farlig å fly. Gå derfor aldri i skredutsatte områder alene og sørg for at de du går sammen med har skredutstyr og kunnskapen som trengs.

Les mer om hvordan man skal unngå skred og hva man skal gjøre om det går skred i Unngå snøskred og Når det har gått et snøskred.

Skredsøker

Hva er en skredsøker?

En skredsøker, også kalt sender/mottaker, lavinesøker og tranceiver, brukes for å lokalisere andre personer som også har skredsøker. Blir man tatt av et snøskred er man avhengig av en eller flere turkamerater med skredsøkere for å bli funnet. Det er derfor liten vits i å kjøpe en dyr og bra skredsøker om man sjelden eller aldri er på tur med andre som også har skredsøker.

Skredutstyr: Skredsøker av typen Mammut Pulse Barryvox

Før man går inn i det skredfarlige området plasserer alle i gruppen skredsøkeren rett utenfor det innerste klesplagget over magen eller brystet. Bruk remmene som følger med. Så slår alle sin skredsøker på «Send». Om en eller flere i gruppen blir tatt av et snøskred, samler man gruppen og alle skrur sine søkere over på «Search». Om personen(e) som er tatt av skredet er innen søkeradien til skredsøkeren vil man få ett eller flere signaler. Rekkevidden er ofte 50 meter, noen ganger kortere avhengig av hvilken type skredsøker man har.

Skredsøkere bruker radiosignaler for å lokalisere andre skredsøkere, og de fungerer på tvers av merker og modeller. Innenfor rekkevidden får man et avstandsestimat og en retningspil på skjermen. På en del skredsøkere er det mulig å få signal fra en skredsøker også utenfor den oppgitte rekkevidden. Slike skredsøkere bytter over til analogt signal utenfor rekkevidden. Det betyr at man kun får et lydsignal som indikator på hvor nærme man er før man kommer innenfor rekkevidden. Å kun gå på analogt signal krever mye trening. Les mer om hvordan man bruker en skredsøker i Når det har gått et snøskred.

Funksjoner

De aller enkleste modellene har bare én antenne og dermed får man ikke noen retningsangivelse eller avstandsestimat. Disse modellene er gjerne mye billigere enn de mer avanserte med to eller tre antenner. Til gjengjeld er de mye vanskeligere å bruke. Er man nybegynner burde man kjøpe en skredsøker med minst to antenner. Kjøper man en skredsøker med tre antenner blir retningsangivelsen enda mer nøyaktig.

På mer avanserte skredsøkere er det mulig å sortere ut signaler fra flere personer. Det gjør det lettere å finne én person blant flere signaler. Når man har lokalisert en person kan man «flagge av» den personen slik at skredsøkeren ignorerer signalet fra den man har funnet.

På noen av de mer avanserte modellene er det også mulig å stille inn skredsøkeren slik at den kjenner om man beveger seg eller ikke. Skredsøkeren skal registrere om brystkassen beveger seg eller ikke. Med denne funksjonen skal man kunne bestemme om en person som er begravet er levende eller ikke. Om man skal lete etter flere er tanken at man skal prioritere de som fortsatt er i live. Jeg er svært skeptisk til om dette fungerer uansett hvilken stilling man blir liggende i. Derfor har jeg deaktivert denne funksjonen på min skredsøker heller enn å risikere at de jeg var på tur med nedprioriterte meg.

Før man kjøper en skredsøker burde man teste den i butikken med tykke votter. Om man noen gang får bruk for den kan noen få sekunder bety liv eller død. Derfor er det veldig viktig å velge en som både er enkel å betjene og har knapper som er lette å trykke på, også om det er kaldt og man har flere lag votter på.

Pris

Mammut Barryvox S (tidligere Mammut Pulse Barryvox) regnes av mange som den beste skredsøkeren på markedet. Den er enkel i bruk, har god rekkevidde og tre antenner. Den koster ca. 4 000 kr. De billigste skredsøkerne på markedet koster rundt 2 000 kr. Skal man ha en brukbar skredsøker bør man gå ut med en tusenlapp mer. Husk at du er avhengig av at de du går sammen med har bra skredsøkere og vet hvordan de skal bruke den for å kunne redde deg om du blir tatt av et snøskred.

Søkestang

En søkestang ser ut som en teltstang. Den består av flere kortere rør med en strikk eller et tau igjennom. Når man skal bruke den strammer man tauet og fester det i den ene enden slik at rørdelene smetter inn i hverandre og man får en lang stang på 2-3 meter. Ved oppbevaring løsner man på strikken/tauet i den ene enden og bretter rørene sammen.

Skredutstyr: Søkestang

En søkestang brukes for å lokalisere personer under snøen. Uten en skredsøker kan det være svært vanskelig å finne en begravet person kun ved hjelp av en søkestang. Er skredområdet lite nok eller det er tegn på hvor personen kan befinne seg (en vott, stav eller ski), er det håp om å finne personen i live. Har man skredsøker bruker man bare søkestangen når man har begrenset leteområdet til der signalet kommer fra. Gjerne bare noen få meter i diameter.

Nesten ingen personer har blitt funnet i live under to meter i et snøskred. Derfor trenger man en søkestang som er 2,5-3 meter. Det gjør at man slipper å bøye seg ned for å stikke den ned i snøen til to meter. En søkestang koster fra ca. 500 kr og oppover.

Spade

Når man har lokalisert personen som er tatt av skredet trenger man en solid spade for å grave personen ut. Ligger personen halvveis synlig, for eksempel om det stikker opp en arm eller et ben, skal det ikke så mye graving til for å få personen ut. Likevel er man ofte avhengig av en god spade siden snøen er så hardt pakket. Spaden burde være så solid av man kan grave i hardpakket snø uten at den bøyes eller knekker. Jo lenger håndtaket er, jo mer behagelig er det å grave. Samtidig øker det vekten, og spaden blir vanskeligere å få med seg om håndtaket ikke er teleskopisk. De billigste spadene beregnet for friluftsliv koster ca. 400 kr. Les mer om spader i artikkelen Spade til skiturer.

Skredutstyr: Spade

Reccobrikke

Reccobrikker er ofte sydd inn i skallplagg. Om det står Recco enten på plagget eller lappen som fulgte med plagget, er det sydd inn en Reccobrikke et sted i plagget. En Reccobrikke må ikke forveksles med skredsøkersystemet. Det er ikke mulig å finne en person som har en Reccobrikke på seg ved hjelp av en vanlig skredsøker. Utstyr for å lokalisere Reccobrikker er tungt (og dyrt) og egner seg derfor ikke til å ta med på tur. I Norge er det stort sett bare de største skianleggene og i noen områder også redningsmannskap (Troms, Ålesund og Svalbard, ifølge Wikipedia) som har utstyr for å lokalisere Reccobrikker. Dette er derfor ikke noe man burde prioritere når man kjøper skallplagg, med mindre man er mye i skianlegg der det fins utstyr for å lokalisere Reccobrikker.

Legg inn en kommentar